ตัวอย่างการเดินทางสำหรับฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง

10:00น.

ขึ้นรถประจำทางจากสถานี Komagane (Nyotai-Iriguchi 10:07 น. และ ศูนย์รถบัสSuganodai 10:15 น.)

11:00น.

นั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานี Shirabidaira

11:10น.

ถึงสถานี Senjojiki และเพลิดเพลินไปกับ Senjojiki กลางหุบเขา

12:00น.

รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม Senjojiki; ลองชิม Katsudon ราดซอสพิเศษของท้องถิ่น

13:00น.

ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าจากสถานี Senjojiki

13:20น.

ขึ้นรถรับส่งจากสถานี Shirabidaira

14:10น.

ถึงสถานี Komagane (ศูนย์รถบัส Suganodai 13:52 น. และ Nyotai-Iriguchi 14:00 น.)

ตัวอย่างการเดินทางสำหรับฤดูหนาว

10:00น.

ขึ้นรถประจำทางจากสถานี Komagane (Nyotai-Iriguchi 10:07 น. และ ศูนย์รถบัสSuganodai 10:15 น.)

11:05น.

นั่งรถไฟจากสถานี Shirabidaira

11:15น.

ถึงสถานี Senjojiki และเพลิดเพลินกับ Senjojiki กลางหุบเขา

12:00น.

รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม Senjojiki; ลองชิม Katsudon ราดซอสพิเศษของท้องถิ่น

12:55น.

ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าจากสถานี Senjojiki

13:12น.

ขึ้นรถรับส่งจากสถานี Shirabidaira

13:58น.

ถึงสถานี Komagane (ศูนย์รถบัส Suganodai 13:44 น. และ Nyotai-Iriguchi 13:50 น.)

+ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง

ตัวอย่างการเดินทางสำหรับฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง

10:00น.

ขึ้นรถประจำทางจากสถานี Komagane (Nyotai-Iriguchi 10:07 น. และ ศูนย์รถบัสSuganodai 10:15 น.)

11:00น.

นั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานี Shirabidaira

11:10น.

ถึงสถานี Senjojiki และเพลิดเพลินไปกับ Senjojiki กลางหุบเขา

12:00น.

รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม Senjojiki; ลองชิม Katsudon ราดซอสพิเศษของท้องถิ่น

13:00น.

ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าจากสถานี Senjojiki

13:20น.

ขึ้นรถรับส่งจากสถานี Shirabidaira

14:10น.

ถึงสถานี Komagane (ศูนย์รถบัส Suganodai 13:52 น. และ Nyotai-Iriguchi 14:00 น.)

+ ฤดูหนาว

ตัวอย่างการเดินทางสำหรับฤดูหนาว

10:00น.

ขึ้นรถประจำทางจากสถานี Komagane (Nyotai-Iriguchi 10:07 น. และ ศูนย์รถบัสSuganodai 10:15 น.)

11:05น.

นั่งรถไฟจากสถานี Shirabidaira

11:15น.

ถึงสถานี Senjojiki และเพลิดเพลินกับ Senjojiki กลางหุบเขา

12:00น.

รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม Senjojiki; ลองชิม Katsudon ราดซอสพิเศษของท้องถิ่น

12:55น.

ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าจากสถานี Senjojiki

13:12น.

ขึ้นรถรับส่งจากสถานี Shirabidaira

13:58น.

ถึงสถานี Komagane (ศูนย์รถบัส Suganodai 13:44 น. และ Nyotai-Iriguchi 13:50 น.)