คลิกที่ภาพแต่ละภาพเพื่อขยายคำอธิบาย

1.เช็คอิน

2.ห้องพักของคุณ

3.วิธีชงชาเขียว

4.วิธีใส่ยูกาตะ

5.ธรรมเนียมของโรงแรม

6.วิธีใช้สุขาแบบญี่ปุ่น

7.ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

8.วิธีใช้ห้องอาบน้ำสาธารณะ

9.เวลาอาหาร

10.เวลานอน