เกี่ยวกับพื้นที่หวงห้าม

ช่วยกันป้องกันเมล็ดพันธุ์ต่างถิ่น

เซ็นทรัลแอลป์เปรียบเสมือนบ้านของดอกไม้ป่านานาชนิดที่บานสะพรั่งหลังจากที่หิมะละลายไปจนถึงฤดูใบไม้ร่วง ดอกไม้เหล่านี้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมแบบเทิอกเขาธรรมชาติอันรุนแรงนับแต่ยุคน้ำแข็ง ผู้เข้าชมต้องตระหนักว่าหากมันถูกรบกวนหรือทำลาย จะต้องใช้เวลานานมากในการฟื้นตัวสำหรับธรรมชาติที่ความสูงระดับนี้

บางสายพันธุ์กำลังตกอยู่ในอันตรายหรือลดน้อยลงเนื่องจากคนไปเด็ดหรือเหยียบพวกมัน

ตลอดเส้นทางสำหรับเดินป่าจะมีเส้นเชือกสีเขียวเพื่อปกป้องพืชพันธุ์แห่งเทือกเขาแอลป์ที่อยู่ถัดออกไป สถานที่นอกเส้นทางซึ่งไม่มีเชือกสีเขียวเหล่านี้ถือเป็นพื้นที่ หวงห้าม โปรดอยู่บนเส้นทางเดินป่าหลักตลอดเวลา

เราขอให้ทุกท่านที่มาเยือนเซ็นทรัลแอลป์ช่วยกันปกป้องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเพื่อให้ดอกไม้ป่าเหล่านี้สามารถให้ความเพลิดเพลินกับผู้คนในอนาคตต่อไป

กรุณาอย่าเข้าไปในพื้นที่ซึ่งถูกกั้นด้วยเชือกสีเขียว

ช่วยกันป้องกันเมล็ดพันธุ์ต่างถิ่น

เมื่อไม่นานมานี้เริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ต่างถิ่นที่ติดพื้นรองเท้าของนักท่องเที่ยวเข้าไปในบริเวณเทือกเขา

Chuo Alps Kanko จึงวางเสื่อชนิดพิเศษในพื้นที่ที่มีการสัญจรไปมามาก เพื่อเก็บเอาเมล็ดพันธุ์ต่างถิ่นออก โปรดทำความสะอาดรองเท้าของคุณบนเสื่อเหล่านี้เมื่อเดินผ่านเข้ามา

กฏและมารยาทในเทือกเขาเซ็นทรัลแอลป์

นำขยะทั้งหมดไปกับคุณด้วย

การทิ้งขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมที่เทือกเขาแอลป์ต้องเผชิญ

นอกเหนือจากการเด็ดหรือเดินผ่านทุ่งดอกไม้ป่า โปรดเก็บขยะทั้งหมดไว้กับคุณเสมอ

ถ้าคุณทิ้งขยะไว้ข้างหลังอาจส่งผลเสียต่อระบบนิเวศของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นซึ่งจะทำลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการทำให้แน่ใจว่าจะนำขยะทั้งหมดไปกับคุณ

กรุณาเก็บกลับไปเพียงภาพถ่ายเท่านั้น

มีหลายกิจกรรมที่เป็นสิ่งต้องห้ามในเซ็นทรัลแอลป์

คุณต้องไม่รบกวนหรือเก็บดอกไม้ ต้นไม้ แมลง ซากต้นไม้ หรือแม้แต่กิ่งไม้และใบไม้ที่ร่วงอยู่ก่อนได้รับอนุญาติ

ความคิดที่ว่า เอาไปนิดหน่อยคงไม่เป็นไร จะนำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อม เราขอร้องอีกครั้งให้คุณช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานและชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของมัน

สัตว์เลี้ยง

อุทยานธรรมชาติเทือกเขาแอลป์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพืชหายากนานาชนิด

ด้วยเหตุนี้สัตว์เลี้ยงทั้งหมดจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นรถบัสและกระเช้าลอยฟ้า Komagatake เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

นอกจากนี้ ยังไม่มีบริการรับฝากสัตว์เลี้ยงชั่วคราวในพื้นที่อีกด้วย

*ยกเว้นสุนัขนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา ผู้พิการทางการได้ยิน และสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ ที่ได้รับการฝึกและมีใบรับรอง