จุดท่องเที่ยวรอบ Komagane Kogen และ Suganodai

แนะนำอาหารพิเศษของท้องถิ่น

ระยะทางและเวลาเดินทางจากแหล่งท่องเที่ยวหลักอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

*เวลาในการเดินทางขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการขับขี่โดยยานพาหนะส่วนตัว