นโยบายความเป็นส่วนตัว

Chuo Central Alps Co., Ltd(ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท “) ได้กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดไว้ดังต่อไปนี้เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของหน้าที่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างถูกต้อ

 • บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดอื่น ๆ
 • บริษัท จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากความยินยอมจากลูกค้า นอกจากนี้ข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมอยู่ในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการสอบถามข้อมูลต่างๆและการให้บริการต่าง ๆ เช่นการส่งอีเมลโดยตรง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท รวบรวมมาจากลูกค้าจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามยกเว้นกรณีต่อไปนี้
  1. ในกรณีที่ได้รับความยินยอมและอนุมัติจากลูกค้า
  2. ในกรณีที่กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือบทบัญญัติตามกฏหมาย
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและเคร่งครัดจาก บริษัท และ บริษัท จะใช้มาตรการป้องกันและมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะไม่ถูกเข้าถึงอย่างผิดกฏหมาย, รั่วไหล, ทำลาย, ปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือเปิดเผย
 • บริษัท ได้ทำการว่าจ้างในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง Ad Planning Limited ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัท จะดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท Ad Planning จำกัด จัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย
 • หากลูกค้าร้องขอให้มีการเปิดเผย, แก้ไขหรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง บริษัท จะปฏิบัติตามในขอบเขตที่สมเหตุสมผล
 • บริษัท มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการจัดการและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง
 • โปรดติดต่อโดยตรงเกี่ยวกับนโยบายความ้ป็นส่วนตัวนี้หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลไปยังจุดติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่าง