บริการรถประจำทาง

รถบัสบางคันจะมีที่นั่งสำหรับผู้ใช้รถเข็น เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือคุณได้ที่บันได มีทางลาดสำหรับขึ้นรถที่ศูนย์รถบัส Suganodai กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอใช้บริการ

bus

กระเช้าลอยฟ้า Komagatake

เจ้าหน้าที่สามารถช่วยนำคุณขึ้นบันไดได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับความช่วยเหลือ

จำนวนขั้นบันได

สถานี Shirabidaira 37 ขั้น
สถานี Senjojiki 17 ขั้น

ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็น

มีห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็นที่ศูนย์รถบัส Suganodai, สถานี Shirabidaira, และโรงแรม Senjojiki

ศูนย์รถบัส Suganodai
ศูนย์รถบัส Suganodai
สถานี Shirabidaira
สถานี Shirabidaira
โรงแรม Senjojiki
โรงแรม Senjojiki

การเดินทางรอบ Senjojiki กลางหุบเขา

น่าเสียดายที่เส้นทางใน Senjojiki กลางหุบเขาไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทำให้ผู้ใช้รถเข็นเข้าไปได้ยาก

*หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รถเข็น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่